Press ESC to close

รายชื่อร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

[แนะนำ] รายชื่อร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าถุงเงิน แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายผ่าน G-Wallet แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ? ร้านค้าคนละครึ่งมีที่ไหนบ้าง