ร้านทองที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ

#สรุปให้ ร้านทองรับเราชนะไหม ? เข้าร่วมโครงการเราชนะหรือไม่

สรุปให้ ร้านทองรับเราชนะไหม ? เข้าร่วมโครงการเราชนะหรือไม่ สินค้าห้ามซื้อโครงการเราชนะเพิ่มเติม จากที่กำหนดไม่ให้ใช้จ่ายสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่อ…