ร้านธงฟ้าเราชนะ

[แนะนำ] ร้านธงฟ้าเราชนะ ร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ?

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ คนละครึ่ง ธงฟ้า ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายผ่าน G-Wallet แยกแต่ละจังหวัด มีที่ไหนบ้าง ? ช่องทางเข้าค้นหารายชื่อ…