Press ESC to close

ร้านธงฟ้า

16 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 1 แพ็ค 4 ชิ้น 10 บาท

16 มีนาคม 2563 Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) จัดจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ที่บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตและมินิบิ๊กซี (Mini Big C)

14 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 1 แพ็ค 4 ชิ้น 10 บาท

14 มีนาคม 2563 Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) จัดจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ที่บิ๊กซีไฮเปอร์มาร์เก็ตและมินิบิ๊กซี (Mini Big C)

12 มีนาคม 63 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 10 สาขา ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tesco Lotus Express) 10 สาขา จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัย จากกรมการค้าภายใน

6 มีนาคม 2563 จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัย โครงการธงฟ้าสู่ชุมชน (Mobile Unit)

จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภคโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน (Mobile Unit) วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลาจำหน่ายเริ่มประมาณ 11.00 น. – 17.00 น. ส…