ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

27 พ.ค. 64 ร้าน 7-Eleven รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดไทยร่วมใจ (เฉพาะสาขาใน กทม.) ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

27 พ.ค. 64 ร้าน 7-Eleven รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดไทยร่วมใจ (เฉพาะสาขาใน กทม.) เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เฉพาะพื้นที่กรุงเทพ…