Press ESC to close

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนอายุ 18 ปีขึ้นไป 18 สิงหาคม 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีนหลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนอายุ 18 ปีขึ้นไป 18 สิงหาคม 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีนหลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโคว…

สรุปให้! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านค่ายมือถือ 3 ค่าย AIS, TRUE และ DTAC

สรุปให้! ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านค่ายมือถือ 3 ค่าย AIS, TRUE , DTAC และ NT (TOT Mobile และ My) เปิดตัวระบบลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด19 ออนไลน์ เตรียมข้อ…

สรุปให้ จุดรับฉีดวัคซีน ศูนย์บริการฉีดวีคซีนปัจจุบันมี 25 แห่ง ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย

สรุปให้ จุดรับฉีดวัคซีน ศูนย์บริการฉีดวีคซีนปัจจุบันมี 25 แห่ง ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรุงเ…

สรุปให้ www.ไทยร่วมใจ.com ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ลงทะเบียนวันไหนบ้าง ? เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สรุปให้ www.ไทยร่วมใจ.com ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ลงทะเบียนวันไหนบ้าง ? กรุงเทพมหานคร เปิดตัวระบบลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด19 ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย เฉพา…