ลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้ารับเบี้ยยังชีพ

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้ารับเบี้ยยังชีพ 50 เขตกรุงเทพ เดือน ต.ค. – พ.ย. 2563 และเดือน ม.ค. – ก.ย 2564

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้ารับเบี้ยยังชีพ 50 เขตกทม. เดือน ต.ค. – พ.ย. 2563 และเดือน ม.ค. – ก.ย 2564