วันหมดอายุสิทธิชิมช้อปใช้

วันหมดอายุสิทธิชิมช้อปใช้ วิธีเช็กยอดจำนวนเงินคงเหลือ และวันหมดอายุสิทธิการใช้งานชิมช้อปใช้ในแอปเป๋าตัง G-Wallet 1

G-Wallet 1 ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วันแรก ระบบแอปเป๋าตังจะดึงเงินกลับระบบ และจะไม่สามารถใช้งานไม่ได้อีก