Press ESC to close

วันหยุดกรณีพิเศษ

19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ครม. ประกาศหยุดกรณีพิเศษ 4 – 5 พ.ย. 62 เฉพาะคนกรุงเทพและนนทบุรี

ครม. ประกาศหยุดกรณีพิเศษ 4-5 พฤศจิกายน 2562 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำน…