วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ

[แนะนำ] วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ?

วิธีตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ ดูอย่างไง ? และตรวจสอบรายการย้อนหลังการใช้จ่ายสิทธิคนละครึ่งตลอดโครงการคนละครึ่ง