ศูนย์อาหารเซ็นทรัลพลาซา

ศูนย์อาหาร Food CPN (ศูนย์อาหารเซ็นทรัลพลาซา) 17 สาขาทั่วประเทศ ประกาศเข้าร่วมแคมเปญ ชิม ช้อป ใช้

การ์ดที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตัง จะมีอายุของบัตร 1 เดือน และไม่สามารถแลกคืนได้