สปสช

วิธีเช็กสิทธิบัตรทอง สิทธิตัวเองอยู่ที่ไหน ? โรงพยาบาลที่ไปรักษาได้บ้าง ?

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ในปัจจุบัน ไม่ต้องใช้บัตรทองแล้ว ให้ใช้เพียง “บัตรประจำตัวประชาชน” เพียงใบเดียว ยื่นที่หน่วยบริการตามสิทธิของท่าน