สายสีน้ำเงิน

MRT สายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ใจดีขยายเวลาเปิดทดลอง 07.00 – 21.00 น. เริ่ม 13 สิงหา 62

รฟม. และ BEM ใจดีขยายเวลาเปิดให้ประชาชนอย่างเรา ได้นั่งทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หรือMRT สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ) ที่จะเปิดทดลองตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.

1261

MRT สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย เปิดทดลองใช้ 5 สถานีฟรี ! วันที่ 29 ก.ค. – 28 ก.ย. 62

สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) หรืออีกชื่อที่เราคุ้นเคยกัน รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน จะเปิดให้ทดลองใช้สถานีส่วนต่อขยาย จากสถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ รวม 5 สถานี ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย สถานีอิสรภาพ และสถานีท่าพระ

330