Press ESC to close

หน้ากากอนามัย

www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com แจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชน 1 คนต่อ 1 ชิ้น ภายในวันที่ 11 เมษายน 2563

www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com แจกหน้ากากผ้าล็อตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น ให้กับประชาชนในกรุงเทพฯตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลิตหน้าก…

25 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า เริ่มขาย 10.00 น.

25 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 1 แพ็ค 4 ชิ้น 10 บาท

24 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า เริ่มขาย 10.00 น.

24 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 1 แพ็ค 4 ชิ้น 10 บาท

23 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า เริ่มขาย 10.00 น.

23 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 1 แพ็ค 4 ชิ้น 10 บาท

20 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า

20 มีนาคม 2563 สาขา Big C (บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์) ขายหน้ากากอนามัยธงฟ้า 1 แพ็ค 4 ชิ้น 10 บาท