หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว