หมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งแล้ว

#สรุปให้ ลงทะเบียนคนละครึ่ง มีข้อความว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งแล้ว

#สรุปให้ ลงทะเบียนคนละครึ่ง มีข้อความว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งแล้ว