หัวเว่ย

ราคาค่าแบตเตอรี่หัวเว่ย (Huawei) แท้! ค่าแบตเริ่มต้นเพียง 599 บาท!

ทางแฟนเพจ Huawei Mobile มีกิจกรรมเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้นเพียง 599 บาท และ 799 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

1009