Press ESC to close

เกษตร​แฟร์

[รายละเอียด] งานเกษตรแฟร์ 2564 จัดเมื่อไหร่ ? ที่ไหน ? กี่วัน ?

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 จัดวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (9วัน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

งานเกษตร​แฟร์ 2563 ​มีวันไหน ? วันที่ 31 ม.ค. – 8 ก.พ. 2563

งานเกษตร​แฟร์ 2563 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดและปิด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน