เช็คสิทธิ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

[สำหรับคนไม่ได้เงิน 5000 บาท] ยื่นขอรับการทบทวนสิทธิ์ 20 เมษายน 2563

สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง มาตรการเยียวยา 5000 บาทสามารถทำการทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง 20 เมษายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

[3 ขั้นตอน] www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก็รู้แล้วว่าจะได้รับสิทธิ์ไหม ? ตรวจสอบสถานะได้ง่าย ๆ

3 ขั้นตอน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก็รู้แล้วว่าจะได้รับสิทธิ์ไหม ? ตรวจสอบสถานะได้ง่าย ๆ ว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่ได้ทันที