เซ็นทรัลเวิลด์

17 มี.ค. 63 มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ แจกหน้ากากอนามัยที่เซ็นทรัลเวิลด์

17 มี.ค. 63 แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทั่วไป ที่เซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณ ชั้น 1 โซน Beacon 4 เริ่มแจกหน้ากากอนามัยเวลา 14.30 น.