เซ็นทรัล

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขาภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขาภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขาภาคใต้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขาภาคใต้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขาภาคตะวันออก เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขาภาคตะวันออก เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขากรุงเทพและปริมณฑล เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63

[เวลาเปิดปิดชั่วคราว] ห้างเซ็นทรัลสาขากรุงเทพและปริมณฑล เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 63 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั้ง 6 สาขาประกาศเข้าร่วมแคมเปญ ชิม ช้อป ใช้

สาขาที่เข้าร่วมชิมช้อปใช้ สาขาเซ็นทรัลชิดลม, ลาดพร้าว, บางนา, ปิ่นเกล้า, พระราม 2 และสีลมคอมเพล็กซ์