เปิด G-Wallet ไม่ได้

[ปัญหา] ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง ไม่สามารถเข้าใช้งาน มีข้อความแจ้งขออภัยค่ะ ท่านยังไม่สามารถใช้สิทธิได้

รอการรตรวจสอบยืนยันข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง หรือวันพรุ่งนี้ ก็สามารถใช้งานตามสิทธิได้ที่รับ 1000 บาท