Press ESC to close

เป๋าตัง

ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษ 12 – 13 ตุลาคม 2562

แฟนเพจธนาคารกรุงไทย (Krungthai Care) ประกาศว่า เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สาขาที่ธนาคารกำหนด

[ปัญหา] แอปเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย บอกว่าใส่รหัส PIN ผิดเกินจำนวนครั้งทำยังไง ?

เกินกำหนด 3 ครั้ง ง่ายที่สุด นำบัตรประชาชนติดต่อสาขาเพื่อดำเนินการปลดล็อคได้ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

คืนนี้..ใครจะเป็นผู้โชคดี 4 คน วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เปิดลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 1000 บาท จำนวนสิทธิเพียง 4 คน

ใครจะเป็นผู้โชคดี 4 คน วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้รับเงิน 1000 การลงทะเบียนชิมช้อปใช้

[ดาวน์โหลด] แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลตำแหน่งร้านค้าชิมช้อปใช้ทั่วประเทศ 77 จังหวัด

แอปพลิเคชันแผนที่ตำแหน่งร้านค้า “ชิมช้อปใช้” ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ที่ร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไว้

ได้รับ SMS แจ้งว่า ลงทะเบียนชิมช้อปใช้สำเร็จที่จังหวัด โปรดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังทันที ทำอย่างไงดี ?

SMS แจ้งว่า ลงทะเบียนชิมช้อปใช้สำเร็จที่จังหวัด โปรดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังทันที