Press ESC to close

เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40

เบอร์ประกันสังคมจังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ

เบอร์ประกันสังคมจังหวัดสีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40&nb…

#สรุปให้ ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม รับเงินเยียวยา 5000 บาท ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมส…