Press ESC to close

เราชนะขึ้นรถเมล์

#สรุปให้ เราชนะซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า ขสมก. (รถเมล์) จ่ายค่ารถเมล์ได้นะ ซื้อได้ที่ไหนบ้าง ?

สิทธิเราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้า และซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้ารถเมล์ได้นะ ซื้อบัตรรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงได้ทุกสถานี ซื้อบัตรรถไฟฟ้า BTS จ่ายค่าโด…