Press ESC to close

เราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้า BTS

#สรุปให้ เราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้า BTS จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าสายสีทอง

สิทธิเราชนะซื้อบัตรรถไฟฟ้า และซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้ารถเมล์ได้นะ ซื้อบัตรรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงได้ทุกสถานี ซื้อบัตรรถไฟฟ้า BTS จ่ายค่าโด…