เวลาเดินรถเคอร์ฟิวขนส่งมวลชน

BTS MRT รถเมล์ แอร์พอร์ตลิ้งค์ ปรับเวลาเดินรถขนส่งมวลชนใหม่ ช่วงเคอร์ฟิว

ปรับเวลาเดินรถขนส่งมวลชน ตามประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ในช่วง 22.00 – 04.00 น. กรมทางหลวง , รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) , MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง (MRT Bangkok Metro) , องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) , แอร์พอร์ตลิ้งค์ (Airport Rail Link)