Press ESC to close

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส

Virgin Active Fitness (วอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนสคลับ) ปิดบริการชั่วคราว 18-31 มี.ค.63

Virgin Active Fitness (เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส) ปิดบริการชั่วคราว 18-31 มี.ค.63 ป้องกันและยึดมั่นกับมาตรฐานความสะอาดของคลับเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดของ Coronavirus (COVID-19)