แบบทดสอบโรคซึมเศร้า

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า หากรู้สึกเครียดกันหรือไม่ หรือไม่สบายใจ ลองทำดู!

หากช่วงนี้ใครไม่รู้สึกไม่สบายใจขึ้น เครียดมาก ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือเปล่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์บริการข้อมูลรามาธิบดี ได้จัดทำแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าออนไลน์ตรวจสอบสภาพจิตเบื้องต้นด้วยตนเองง่าย 9 ข้อ (PHQ-9)