Press ESC to close

แอปพลิเคชั่น CRA SINOP

สรุปให้! 27 ก.ค. 64 เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค. 64 สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์

27 ก.ค. 64 เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค. 64 สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก…

สรุปให้! เว็บไซต์จองวัคซีนซิโนฟาร์ม และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน

เว็บไซต์จองวัคซีนซิโนฟาร์ม และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน เว็บไซต์จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม > https://sinopharm.cra.ac.th แอปพลิเคชั่น …

สรุปให้! ช่องทางจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์

ช่องทางจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เ…

สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

สรุปให้! แอปพลิเคชั่น CRA SINOP และเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม รอบประชาชน เบอร์ติดต่อศูนย์ข้อมูลวัคซีน ราชวิทยาลัย…