Press ESC to close

แอปเป๋าตังปิดยืนยันตัวตนชั่วคราว

#สรุปให้ เราชนะ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แอปเป๋าตังปิดยืนยันตัวตนชั่วคราวถึง 2 ทุ่ม

สรุปให้ เราชนะ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แอปเป๋าตังปิดยืนยันตัวตนชั่วคราวถึง 2 ทุ่ม มีผู้ยืนยันตัวตนโครงการเราชนะ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระ…