Press ESC to close

แอปเป๋าตังเข้าไม่ได้

#สรุปให้ แอปเป๋าตังเข้าไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก กรุณารอสักครู่ และลองใหม่อีกครั้งค่ะ (CI300)

สรุปให้ แอปเป๋าตังเข้าไม่ได้ แอปเป๋าตัง เด้งข้อความว่า ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก กรุณารอสักครู่ และลองใหม่อีกครั้งค่ะ (CI30…