Press ESC to close

แอปเป๋าตัง

[วิธีผูกบัญชี] แอปเป๋าตังกับแอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย

สิ่งที่เตรียมก่อนผูกบัญชี แอปเป๋าตังกับแอป Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย ต้องมีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

สรุปรายละเอียดชิมช้อปใช้เฟส 3 ไม่ต้องระบุจังหวัด ไม่แจกเงิน 1000 บาท

รายละเอียดชิมช้อปใช้ เฟส 3 ได้อะไรบ้าง ? ชิมช้อปใช้เฟส 3 ไม่ต้องระบุจังหวัด ไม่แจกเงิน 1000 บาท ปลดล็อกใช้ได้ทุกจังหวัด จะได้รับเฉพาะสิทธิเงินคืน 15%-…

30 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอบละ 14,025 คน และ 14,024 คน

30 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอบ 1 เวลา 6.00 น. จำนวน 14,025 คน และรอบ 2 เวลา 18.00 น. จำนวน 14,024 คน

29 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอบละ 87,213 คน และ 87,212 คน

29 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอบเวลา 6.00 น. จำนวน 87,213 คน และรอบเวลา 18.00 น. จำนวน 87,212 คน

[แนะนำ] ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว ทําไงต่อ ?

ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิ์ตามมาตรการฯ ทาง SMS และ Email ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ ทำไงดี ?