แอลกอฮอล์ ศิริบัญชา

[ขายออนไลน์] แอลกอฮอล์ศิริบัญชาโซลูชั่น (แบบน้ำ) ผ่านทางเว็บไซต์ www.siribuncha.com

แอลกอฮอล์ศิริบัญชาโซลูชั่น (แบบน้ำ) เปิดจำหน่ายสำหรับบุคคลทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.siribuncha.com ผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นทะเบียนสำหรับจำหน่ายช่องทางออนไลน์ เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 สินค้าจำนวนจำกัดต่อวัน เติมสินค้า ทุกวันเวลา 12.00 น