Press ESC to close

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ใช้ได้ วันไหน

สรุปให้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ใช้ได้ วันไหน ?

สรุปให้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ใช้ได้ วันไหน ? เริ่มลงทะเบียนเฟส 3 ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 1…