Press ESC to close

โครงการคนละครึ่ง

แอปเป๋าตัง (Paotang) เวอร์ชันปัจจุบัน 10.14.0 รองรับการใช้สิทธิตามโครงการ “คนละครึ่ง”

อย่าลืมอัพเดท! แอปเป๋าตัง (Paotang) เวอร์ชันปัจจุบัน 10.14.0
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ “คนละครึ่ง”
ใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

ช้อปดีมีคืน มีเงื่อนไข ลดหย่อนภาษี ซื้ออะไรได้บ้าง ?

ช้อปดีมีคืน มีเงื่อนไข ลดหย่อนภาษี ซื้ออะไรได้บ้าง ? ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท จากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

คนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) กับช้อปดีมีคืน เลือกรับสิทธิอะไรดี ?

คนละครึ่ง (โครงการคนละครึ่ง) กับช้อปดีมีคืน เลือกรับสิทธิอะไรดี ? ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งแล้ว และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้