Press ESC to close

โครงการชิมช้อปใช้

สรุปประเด็นคนลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนชิมช้อปใช้ จะเปิดอีกรอบไหม ?

สรุปประเด็นสาระสำคัญจากข้อมูลเฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , สถานีข่าวกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง

ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษ 12 – 13 ตุลาคม 2562

แฟนเพจธนาคารกรุงไทย (Krungthai Care) ประกาศว่า เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สาขาที่ธนาคารกำหนด

[ปัญหา] แอปเป๋าตัง ธนาคารกรุงไทย บอกว่าใส่รหัส PIN ผิดเกินจำนวนครั้งทำยังไง ?

เกินกำหนด 3 ครั้ง ง่ายที่สุด นำบัตรประชาชนติดต่อสาขาเพื่อดำเนินการปลดล็อคได้ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

บานาน่า (banana) ร้านค้าไอที เข้าร่วมชิมช้อปใช้ ซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังได้

บานาน่า (banana) ร้านค้าไอทีอันดับ 1 ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ Apple สินค้าคอมพิวเตอร์ไอที โทรศัพท์มือ เข้าร่วมชิมช้อปใช้

คืนนี้..ใครจะเป็นผู้โชคดี 4 คน วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เปิดลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 1000 บาท จำนวนสิทธิเพียง 4 คน

ใครจะเป็นผู้โชคดี 4 คน วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้รับเงิน 1000 การลงทะเบียนชิมช้อปใช้

วันหมดอายุสิทธิชิมช้อปใช้ วิธีเช็กยอดจำนวนเงินคงเหลือ และวันหมดอายุสิทธิการใช้งานชิมช้อปใช้ในแอปเป๋าตัง G-Wallet 1

G-Wallet 1 ต้องใช้สิทธิภายใน 14 วันแรก ระบบแอปเป๋าตังจะดึงเงินกลับระบบ และจะไม่สามารถใช้งานไม่ได้อีก