Press ESC to close

โครงการธงฟ้าสู่ชุมชน

6 มีนาคม 2563 จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัย โครงการธงฟ้าสู่ชุมชน (Mobile Unit)

จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภคโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน (Mobile Unit) วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลาจำหน่ายเริ่มประมาณ 11.00 น. – 17.00 น. ส…