Press ESC to close

โครงการเราชนะ

#สรุปให้ เราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ทำอะไรต่อ ?

สรุปให้ เราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว ทำอะไรต่อ ? โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไจโครงการต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเ…

#สรุปให้ ร้านค้าคนละครึ่งต้องลงทะเบียนเราชนะอีกไหม ? แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ

สรุปให้ ร้านค้าคนละครึ่งต้องลงทะเบียนเราชนะอีกไหม ? แบบฟอร์มร้านค้าเราชนะ ร้านค้าธงฟ้า และ ร้านค้าคนละครึ่งปัจจุบัน อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเ…

#สรุปให้ ต้องโหลดแอปเป๋าตังก่อนลงทะเบียนเราชนะไหม ?

สรุปให้ ต้องโหลดแอปเป๋าตังก่อนลงทะเบียนเราชนะไหม ? เมื่อลงทะเบียนเราชนะแล้ว ไม่ต้องรีบโหลดแอปเป๋าตัง รอตรวจสอบสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ….

#สรุปให้ ไม่มีแอปเป๋าตังลงทะเบียนเราชนะได้ไหม ? (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือรุ่นธรรมดา)

สรุปให้ ไม่มีแอปเป๋าตังลงทะเบียนเราชนะได้ไหม (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือรุ่นธรรมดา) สรุปไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ…

#สรุปให้ ลงทะเบียนเราชนะ ไม่มีแอปเราชนะ ต้องลงเว็บไซต์เราชนะเท่านั้น

สรุปให้ ลงทะเบียนเราชนะ ไม่มีแอปเราชนะในแอนดรอยด์ ต้องลงทะเบียนเว็บไซต์เราชนะเท่านั้น! คำเตือน! ข้อมูลในลงทะเบียนเราชนะ เป็นข้อมูลความลับ ห้ามให้ข้อมู…

#สรุปให้ ชื่อกลางเราชนะต้องใส่ไหม ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องใส่ชื่อกลาง ปล่อยวาง

สรุปให้ ชื่อกลางเราชนะต้องใส่ไหม ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องใส่ชื่อกลาง ปล่อยวาง ไม่ต้องกรอกทั้งสิ้น เช่น เครื่องหมาย – ปล่อยวางไปเลย แล้วทำขั้นตอนต่อ…

#สรุปให้ เราชนะจํากัดสิทธิ์ไหม ?

สรุปให้ เราชนะจํากัดสิทธิ์ไหม ? โครงการเราชนะ ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเคยลงทะเบียนสมัคร…

#เราชนะ ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนสำเร็จในโครงการ

โครงการเราชนะ ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากจากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนสำเร็จในโครงการคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน และผ่านการยืนยันสิทธิตัวต…