ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกัน ลงทะเบียนคนละครึ่งให้คนที่บ้านด้วยได้ไหม