Press ESC to close

ได้สิทธิ์เราชนะแล้วทําไงต่อ

#สรุปให้ เราชนะยืนยันรับสิทธิ ได้วันไหนบ้าง ?

สรุปให้ เราชนะยืนยันรับสิทธิ ได้วันไหนบ้าง ? ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นต้นไป อัปเดตแอปเป๋าตัง ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง ยืนยันรับสิทธิเราชนะ ดาวน์โหลดแ…

#สรุปให้ เราชนะได้รับสิทธิ์แล้วทํายังไงต่อ ไปยืนยันแอปเป๋าตังให้ผ่าน

เราชนะได้รับสิทธิ์แล้วทํายังไงต่อ ? ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นต้นไป อัปเดตแอปเป๋าตัง ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง ยืนยันรับสิทธิเราชนะ ดาวน์โหลดและอัปเดตแ…