Press ESC to close

ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ กรุณาตรวจสอบข้อมูล

ปัญหาประกันสังคม! เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ กรุณาตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อ 1506

เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้ง ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ กรุณาตรวจสอบข้อมูล หรือติดต่อ 1506 วิธีแก้ไขปัญหาเข้าระบบประกันสังคม ไม่ได้! ไม่เคย…