ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้ในเวลานี้

#สรุปให้ คนละครึ่งเฟส2 ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้ในเวลานี้

คนละครึ่งเฟส2 ไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้ในเวลานี้ สิทธิโครงการคนละครึ่ง สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 กรุณาทำรายการใหม่ภายในเวลาดังกล่าว