Apple Store

[วิธีตรวจสอบ] MacBook Pro 15 นิ้ว ที่มีความเสี่ยง ห้ามนำเครื่องบิน

ใครที่มี MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว และซื้อเครื่องในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ทาง apple แจ้งว่า ในบางเครื่องอาจเกิดภาวะร้อนเกินไปและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยให้แนะนำการตรวจสอบตัวเองผ่านเว็บไซต์ apple