Call Center ชิมช้อปใช้

[ปัญหา] ตรวจสอบสิทธิชิมช้อปใช้ด้วยตัวเองระหว่าง sms ยืนยันสิทธิ

หยิบมือถือโทรหา Call Center ชิมช้อปใช้ เพื่อตรวจสอบสิทธิของเรา ว่ารับได้หรือไม่ได้สิทธิ เบอร์โทรศัพท์ 02-111-1144 กด 2 –> กด1 –> กดหมายเลขบัตรประชาชนตามด้วยเครื่องหมาย # และ กด 2