CAT EXPO 7

CAT EXPO 7 จัดที่ไหน เล่นวันไหน ขายบัตรเมื่อไหร่ ?

CAT EXPO 7 จัดวันที่ วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 – วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 จัดที่ สวนสนุก Wonder World รามอินทรา ประตูเปิด 15.00 น.
ขายบัตรวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.