Krungthai Care

ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษ 12 – 13 ตุลาคม 2562

แฟนเพจธนาคารกรุงไทย (Krungthai Care) ประกาศว่า เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สาขาที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษ วัน 5 – 6 ตุลาคม 2562

แฟนเพจธนาคารกรุงไทย (Krungthai Care) ประกาศว่า เปิดบริการยืนยันตัวตนชิมช้อปใช้เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สาขาที่ธนาคารกำหนด