LIDO CONNECT

LIDO CONNECT (ลิโด้ คอนเน็คท์) จองตั๋วภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ผ่าน Ticketmelon.com ได้แล้ว!

ล่าสุด ลิโด้ คอนเน็คท์ เปิดตัวให้บริการจองตั๋วภาพยนตร์ คอนเสิร์ต และงานอีเว้นท์ต่าง ๆ แบบออนไลน์ ง่ายผ่านเว็บไชต์ Ticketmelon เป็นเว็บไซต์ให้บริการจำหน่ายบัตรออนไลน์