Press ESC to close

OKLS

กิจกรรม OKLS ชวนติวภาษาและไวยากรณ์จีนออนไลน์ จัดเต็มแบบ 1 วันจบ

กิจกรรม OKLS ชวนติวภาษาและไวยากรณ์จีนออนไลน์ จัดเต็มแบบ 1 วันจบ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน จัดหลักสูตรติวเข้มภาษา…