Press ESC to close

sms คนละครึ่ง

[ปัญหา] ได้รับ sms คนละครึ่ง ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากสิทธิโครงการฯ ครบแล้ว

ได้รับ sms คนละครึ่ง ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากสิทธิโครงการฯ ครบแล้ว โทรไปถามธนาคารกรุงไทย แจ้งว่าให้รอรอบลงทะเบียนคนละครึ่งถัดไป